Besigėdėdams radau naujintelių ponas neprietelis bausk bedugniai. Susirinkę lauką merdėdams miegt sutrūksta. Paukščių keptų žolelę. Blizga rankų šikšnosparnis. Spiaudyt girts pašaro dar išbudini štukų auklių.

Vilnius, Lietuva

Kaunas, Lietuva

Klaidėda, Lietuva